Program pro mladé 2024

DSC09003

Klimatická změna: Zelená transformace pro budoucnost

Vždy jsme se zasazovali o ochranu životního prostředí a naší planety, kterou máme jen jednu. Přechod na zelenější a udržitelnější ekonomiku je nezbytným celosvětovým trendem, který nesmíme ignorovat. 

Podporujeme cíle Pařížské dohody a postupné snižování emisí, ovšem s důrazem i na zlepšování kvality života občanů v uhelných regionech. Zelená transformace není hrozbou, ale výzvou! Investujeme do udržitelných technologií a inovací, které ochrání naši planetu a vytvoří nová pracovní místa, posílí ekonomiku a zabezpečí ekologické a ekonomické cíle Evropy a České republiky.

Lidská práva: Boj za rovnost a svobody

Piráti od svého vzniku hájí lidská práva a svobody. Odmítáme pokusy o omezování těchto hodnot, ať už se týkají práv žen, nekonvenčním genderových identit, sexuálních orientací nebo pohlaví. Bojujeme za zrovnoprávnění všech občanů bez ohledu na cokoli a podporujeme právní bezpečí LGBTQ+ osob a dalších zranitelných skupin. Rovněž se snažíme o odstranění předsudků a stereotypů ve vzdělávání a ve společnosti celkově. Rovnost žen a mužů musí být klíčová, a proto se aktivně stavíme proti násilí na ženách a útlaku jinakosti, které jsou nepřijatelné v moderní společnosti.

Erasmus+: Otevíráme dveře k novým zkušenostem

Možnost cestovat bez omezení a poznávat jiné státy a kultury je jedním z největších přínosů našeho členství v Evropské unii. Chceme, aby program Erasmus+ byl dostupný pro všechny. Proto dlouhodobě podporujeme navýšení rozpočtu na Erasmus+ a prosazujeme, aby mohli kromě vysokoškoláků vyjíždět také studenti středních škol a odborných učilišť, vyučující a další pracovníci s mládeží. Vytvoříme program, který je dostupný skutečně všem, bez ohledu na jejich finanční situaci či zdravotní hendikep.

Lidé se z podobných pobytů vracejí prokazatelně s lepší jazykovou výbavou, s vyšším sebevědomím a rozhledem. Investice do vzdělání a mezikulturního porozumění se nám mnohonásobně vrátí. Špičkovým vědeckým talentům zajistíme ty nejlepší podmínky pro práci a podpoříme rozšiřování prvotřídních vědeckých programů, jako je například Horizon Europe.

Duševní zdraví: Otevíráme dialog a poskytujeme podporu

Zlepšení péče o duševní zdraví je jedním z našich zásadních cílů. I když se stále bohužel ve společnosti často jedná o tabu, my se této problematice nebojíme čelit. Společně se snažíme odstranit stigma duševního zdraví a poskytnout pomoc těm, kteří ji potřebují.

Podle údajů Světové zdravotnické organizace trpí duševními obtížemi 150 milionů Evropanek a Evropanů, a my se snažíme zajistit, aby každý dostal potřebnou péči. Chceme podporu osob s duševním onemocněním skrze spolupráci s komunitou, rodinami a odborníky, a řešit nejen symptomy nemoci, ale i další sociální problémy, které s ní souvisejí.

Moderní alternativy k standardní léčbě, jako je psychedeliky asistovaná terapie, jsou pro mnohé pacienty nedostupné kvůli vysoké ceně a byrokracii. Chceme zajistit, aby každý měl přístup k účinným metodám léčby, protože duševní zdraví je jednou z nejcennějších věcí, které máme.