Mezigenerace: Odstartovala nová série diskuzí, tématem byly dezinformace

20.05.2021
Mezigenerace: Odstartovala nová série diskuzí, tématem byly dezinformace

Senioři na palubě a Mladé Pirátstvo zahájili svá pravidelná setkání, nazvaná Mezigenerace, se záměrem přibližovat názory a pohledy na svět lidí, které dělí několik generací a mnoho rozdílných životních zkušeností, ale spojuje je touha po moderní a svobodné společnosti. Pro první setkání bylo vybráno téma dezinformací, jelikož se s ním obě skupiny pravidelně setkávají, a je problémem ohrožujícím mimojiné demokracii jako takovou.

První večer na téma dezinformací mezi oběma týmy pod Českou pirátskou stranou se odvíjel podle předem daných okruhů otázek. Úvod měla na starosti europoslankyně Markéta Gregorová, která vysvětlila obecnou terminologii a zamyslela se nad podobami a zdroji dezinformačních kampaní, a nastavila základní rámec diskuze, aby všichni byli „na stejné vlně“.

V hlavní diskusi se ve dvou kolech zapojil osmičlenný tým, složený ze čtyř zástupců Seniorů na Palubě a čtyř zástupců Mladého Pirátstva. Každý z nich měl vymezený prostor daný jednou minutou na příspěvek, poté se mohli do diskuse přihlásit další účastníci z publika, i pro ně platilo pravidlo jedné minuty. Přísný diskuzní formát si kladl za cíl nejen diskuzi směřovat na konkrétní témata, ale také motivovat diskutující, aby se snažili své myšlenky předávat stručně a věcně. 

První otázka se zaměřila na to, kdo má zájem na šíření dezinformací. Proč a jak dezinformace vznikají, komu slouží, v čem jsou nejvíce nebezpečné? V různorodých reakcích se projevila jak zkušenost, tak obecné obavy. Část diskutujících vnímala hrozby konkrétně ve vztahu k domácí politické situaci a považovala současnou vlnu dezinformací za klasickou součást předvolebního boje. Věnovala se také pozornost tomu, že šířené dezinformace často pocházejí ze zahraničních zdrojů, slouží zahraničním zájmům a jsou již hojně využívaným nástrojem hybridní války. Mezi diskutujícími byla dosažena shoda, že přestože jsou senioři často ve veřejném prostoru označování za skupinu snadno ovlivnitelnou dezinformacemi kvůli nižšímu vystavení digitálním technologiím, mladí můžou zase být snadnou obětí kvůli menšímu množství životních zkušeností a šancí rozpoznat manipulace.

Navazující diskuzní otázky zněly: Stačí dezinformace a hoaxy jen vysvětlovat? Dá se s nimi účinně bojovat a působit na jejich šiřitele? Jak? Na co se připravit v předvolebním období? Po zapojení širšího publika do diskuze docházelo k užitečné výměně názorů mezi zkušenými pamětníky a mladými pirátskými příznivci. Panovala jednotná shoda, že vyvracení hoaxů je potřeba provozovat stejně tak, jako aktivně vzdělávat lidi všech věků v mediální gramotnosti a schopnosti rozeznal lež a manipulaci. Obě skupiny se shodly na tom, že v předvolebním období můžeme pravděpodobně čekat zával hoaxů a dezinformačních kampaní, a proto je dobré lidi už teď připravovat na to, aby si dávali pozor na zprávy, které čtou. 

Došlo i na téma legislativy a možnosti postihů pro ty, kteří dezinformace vědomě či nevědomě šíří. Téma jsme nakousli s tím, že jakékoli fungující řešení by muselo vycházet z blízké a komplexní spolupráce mezi státem a zřizovateli sociálních sítí, aby skutečně byli postihováni ti, kdo chtějí vědomě poškozovat demokratické instituce nebo šířit nenávist lživými zprávami, a nikoli ti, kteří byli oklamáni.

První diskuze byla zakončena doslovem europoslankyně Markéty Gregorové, která i přes zdánlivě negativní závěr diskuze optimisticky zhodnotila, že tento diskuzní večer byl přesně tím, co je teď třeba začít dělat. Boj proti dezinformacím jsme zatím pořádně ještě nezačali a je tak dobře, že děláme první kroky: že spolu o dezinformacích mluvíme a rozšiřujeme povědomí o různých způsobech, jak se nás někteří snaží oklamat. A přesně o tom byla první Mezigenerace.

Další Aktuality