Rada Mladého Pirátstva

Rada je řídicím orgánem Mladého Pirátstva. Momentálně v ní zasedá předsedkyně, místopředseda, členka a dva členové rady.

Rada se schází na otevřených online schůzích.

Mandát současné rady vyprší v lednu 2025.


Složení rady Mladého Pirátstva:

Kateřina Stojanová

Předsedkyně Mladého Pirátstva

Předsedkyně Kateřina Stojanová

Kateřina Stojanová (* 1998) je předsedkyní Mladého Pirátstva, místopředsedkyní místního sdružení Litoměřicko.

Narodila se v Litoměřicích, kde vystudovala Gymnázium Josefa Jugmanna. Již při středoškolských studiích absolvovala řadu mimoškolních aktivit, které ji poskytly vhled do širších oblastí. Zúčastnila se programu Univerzity Karlovy v Praze “Juniorská univerzita: humanitně-společenské zaměření” a rovněž byla členkou projektu “Studentská simulace zastupitelstva”, pořádaného Agorou CE o.p.s. o fungování komunální politiky, problémech místní samosprávy a veřejné správy. Byla součástí simulovaného zastupitelstva města a podílela se na vytváření a prosazování návrhů usnesení tohoto zastupitelstva.

Aktuálně studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Během studií absolvovala stáž v justici, v neziskovém sektoru zaměřujícím se na práva pacientů, pracovala jako právní asistentka samostatného advokáta a v současné době pracuje na Ministerstvu spravedlnosti.

Je zastupitelkou Ústeckého kraje a členkou Výboru pro zdravotnictví při tomto zastupitelstvu.

Zapojuje se v RT Zdravotnictví a MRT Lidská práva.

Více zde

David Chudožilov

Místopředseda Mladého Pirátstva

Místopředseda David Chudožilov

Jsem student 2. ročníku bakalářského studia fyziky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, kde jsem členem fakultního akademického senátu. Pracuji také jako asistent vládního zmocněnce pro kvantové technologie a u Pirátů jsem už přes dva roky.

Mým hlavním politickým tématem je věda a výzkum, zejména kvantové technologie a jejich dobře zvládnutý (avšak stále bezpečný a etický) rozvoj a příprava na jejich vstup do světové ekonomiky. Ve straně se dále obecně zabývám veřejnými výzkumnými institucemi a start-upy v rámci resortního týmu průmysl a obchod a resortního týmu školství.

Pocházím z Prostějova, kde jsem vystudoval Reálné gymnázium Otto Wichterleho.

Kristián Sušer

Člen Rady Mladého Pirátstva

Člen Rady Kristian Sušer

Jsem Kristián Sušer (*2003) a studuji 1. ročník Fakulty sociálních věd UK, za chvíli to bude přesně rok co jsem se přidal k Pirátům.

Do politiky jsem šel hájit hlas mladé generace a zároveň ji mladým přiblížit, srozumitelně, transparentně a atraktivně. I proto mám nyní na starost organizační tým, který pořádá akce s našimi experty na různorodá témata zaměřující se primárně na mladé lidi. Oblasti, o které se nejvíce zajímám jsou školství, pracovní podmínky a lidská práva.

Mezi mé cíle v rámci rady je zapojit naše členstvo více do struktur a fungování celé strany, udělat pro nové zájemctvo přehlednější a atraktivnější systém, jak se v Pirátstvu angažovat a nadále pokračovat v pořádání vzdělávacích i volnočasových aktivit pro mladé.

Katerina Demetrashvilli

Členka Rady Mladého Pirátstva

Členka Rady Katerina Demetrashvili

Katerina Demetrashvili (*2003) je členkou Mladého Pirátstva a studentkou Právnické fakulty UK. Vystudovala Hudební gymnázium hl. m. Prahy (obor klavír), kde založila a byla šéfredaktorkou školního časopisu. Během studia se zúčastnila studentské simulace zastupitelstva Prahy 3 a usiluje o zapojení mladé generace do politiky a o zvyšování povědomí o veřejném dění.

Do Mladého Pirátstva vstoupila v roce 2021 a aktivně se účastní kontaktních kampaní a veřejných akcí. Ve volném čase se dále věnuje především studiu jazyků, psaní poezie a malbě.

Více zde

Jakub Rychlý

Člen Rady Mladého Pirátstva

IMG_4245

Jakub Rychlý (*2002, Praha) pomáhá mladým lidem finančně dospět a být slyšet ve společnosti. Je inovátor se zájmem v oblasti vzdělávání a volného času, primárně se zaměřením na finanční gramotnost, participaci a inovace. Nechal se v 16, jako jeden z prvních v Česku, zplnoletnit kvůli podnikání. Spoluzaložil několik neziskových organizací a nyní působí jako člen několika dozorčích a správních rad.

Více zde

‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎