Rada Mladého Pirátstva

Rada je řídicím orgánem Mladého Pirátstva. Momentálně v ní zasedá předsedkyně, místopředseda, členka a dva členové rady.

Rada se schází každou druhou středu na otevřených online schůzích.

Mandát současné rady vyprší v lednu 2024.


Složení rady Mladého Pirátstva:

kstojanova

Kateřina Stojanová

Předsedkyně rady Mladého Pirátstva

Kateřina Stojanová (* 1998) je 1. místopředsedkyní krajského sdružení Ústeckého kraje, místopředsedkyní místního sdružení Litoměřicko a předsedkyní Mladého Pirátstva.

Narodila se v Litoměřicích, kde vystudovala Gymnázium Josefa Jugmanna. Již při středoškolských studiích absolvovala řadu mimoškolních aktivit, které ji poskytly vhled do širších oblastí. Zúčastnila se programu Univerzity Karlovy v Praze “Juniorská univerzita: humanitně-společenské zaměření” a rovněž byla členkou projektu “Studentská simulace zastupitelstva”, pořádaného Agorou CE o.p.s. o fungování komunální politiky, problémech místní samosprávy a veřejné správy. Byla součástí simulovaného zastupitelstva města a podílela se na vytváření a prosazování návrhů usnesení tohoto zastupitelstva.

Aktuálně studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň pracuje jako právní asistentka samostatného advokáta.

Je zastupitelkou Ústeckého kraje a členkou Výboru pro zdravotnictví při tomto zastupitelstvu.

Zapojuje se v RT Zdravotnictví a MRT Lidská práva.

Více zde

Šimon čtvercový

Šimon Reizer

Místopředseda Mladého Pirátstva

Jmenuji se Šimon Reizer a jsem student prvního ročníku 3. lékařské fakulty UK. U Pirátů už působím druhým rokem.

Mezi mou největší oblast zájmu v politice patřil vždy resort školství. Dle mého názoru je školství v ČR velmi zastaralé a zpátečnické. Je potřeba posunout školství na úroveň 21. století a odstranit neefektivní učební metody. Stav českého školství byla má hlavní motivace, proč jsem jsem se rozhodl do politiky vstoupit a právě Pirátská strana mě velmi oslovila.

Mezi mé další cíle patří i přiblížení politiky mladým lidem, kteří by se měli ve velkém podílet na směřování naší země, protože právě oni jsou její budoucnost. Snažím se také bojovat za rovnost pohlaví nebo proti sexuálnímu násilí.

Mezi mé záliby patří hlavně skauting, kde jsem již 4 roky vedoucím, ale rád taky chodím plavat, běhat a nebo hraji na kytaru.

Více zde

‏‏‎ ‎

petr čtvercový

Petr Konečný

Člen rady Mladého Pirátstva

Petr Konečný (* 17. leden 1997) pracuje jako terénní sociální pracovník v Centru duševního zdraví v Přerově. Čtyři roky studoval hru na violončello a poté tři roky sociální pedagogiku (zaměření na prevenci sociálně patologických jevů), oba obory zdárně dokončil v Kroměříži. Aby se při zaměstnání nenudil, tak v Olomouci vystudoval obor společenské vědy a výchovu ke zdraví se zaměřením na vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci kombinovanou formou. V současné chvíli studuje obor Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol / Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol.

K Pirátům v Přerově se rozhodl přidat po milé zkušenosti se členskou základnou tohoto krásného a malebného města. S jejich zástupci se potkával už při zajímavých akcích, kdy se Piráti pokoušeli udělat z Přerova příjemnější místo k životu (a docela se jim to daří).

V rámci své profese je součástí reformy psychiatrické péče (a že si to psychiatrie zaslouží). Pracuje s lidmi se závažným duševním onemocněním (SMI). Pohybuje se v sociální problematice města a naráží na zkamenělý systém, který je nastavený nejen na magistrátu. Zároveň pravidelně dojíždí do Psychiatrické nemocnice v Kroměříži a Psychiatrické léčebny ve Šternberku, kde se podílí na projektu Multidisciplinarita a Deinstitucionalizace psychiatrických pacientů.

Mezi jeho nejzásadnější okruhy, kterým se při zaměstnání a v osobním životě zaobírá je destigmatizace, lidská práva, sociální problematika, návykové chování, duševní zdraví, enviromentální otázky, bezpečnost, školství a kultura. Přerov je město, které má obrovský potenciál, jen ho musí umět využít.

Více zde

Mili čtvercová

Mili Slouková

Člen rady Mladého Pirátstva

Mili Slouková (* 1998) je členkou rady Mladého Pirátstva, momentálně žijící v zahraničí. K organizaci se připojila v roce 2021 po parlamentních volbách. Vystudovala reprodukční grafiku pro média na Střední Polygrafické Škole Olomouc a poté dokončila. bakaláře Sociologie na University of Northampton ve Velké Británii s červeným diplomem. V roce 2022 odpromovala z magisterského studia Výzkumné Sociologie na University of Bath taktéž ve Spojeném Království. V předsednictvu má na starosti primárně administrativu a sekundárně nováčky a newsletter. Ráda by viděla zapojení Mladého Pirátstva i mimo Prahu a obecně širší zastoupení žen, a to nejen v této organizaci a v předsednictvu, ale i mezi členy a ve straně. Ráda se zajímá o ekologii, aktivismus, reprodukční práva žen a práva LGBT+, polygrafii a videohry.

Více zde

Bělohoubek čtvercový

Matěj Bělohoubek

Člen rady Mladého Pirátstva

Matěj se narodil 26. září 2000 ve Vyškově, o zapojení u Pirátů se začal zajímat v roce 2017.

Je členem týmu odpovídačů, od roku 2022 je také člen Kontrolní komise.
Aktivně se zapojuje do činnosti u Mladého Pirátstva - momentálně jako člen rady. Kromě toho je za Mladé Pirátstvo pokladníkem a členem předsednictva v Young Pirates of Europe.

Jeho hlavní činností je momentálně studium na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Více zde

Matice zodpovědností rady Mladého Pirátstva (X - účastní se dané zodpovědnosti, X* - má za ni zodpovědnost)

Kateřina Stojanová

Šimon Reizer

Petr Konečný

Mili Slouková

Matěj Bělohoubek

Administrativa

x

x*

MT

x

x*

Kontakt se stranou

x*

x

Kontakt mimo

x*

x

Nováčci

x

x*

Web

x

x

x*

Newsletter

x*

x

Eventy

x*

x